2017 Democracy Outreach / Alumni Grants Program

The Embassy of the United States of America is now accepting applications for the 2017 Alumni Grants Program. Alumni of all U.S. Government-funded exchange and training programs are eligible.

 The purpose of this program is to provide grants to organizations that have USG alumni as members or to individual alumni for activities that support democratic advancement and economic reform in Tajikistan. The program aims to provide alumni with networking opportunities to further the professional development of alumni and their colleagues and to assist alumni in implementing and disseminating the concepts learned during exchange programs. The amount of grants must not exceed $5,000 for organizations and $3,000 for individuals.

The U.S. Embassy in Dushanbe will accept proposals on the following themes:

 • Empowerment of people with disabilities;

 • Combatting violent extremism;

 • Civic Participation;

 • Conflict Resolution;

 • Access to Education;

 • Global Health Awareness;

 • Empowering Women and Girls;

 • Entrepreneurship and Youth Employment;

 • Climate Change and Environmental Protection;

 • Social Inclusion of Vulnerable Populations.

 Funds may not be used for the following:

To support projects requested by non-USG alumni organizations and individuals;

To support projects relating to political activity, charitable activity and/or humanitarian aid, fund-raising campaigns, commercial projects and those that duplicate existing projects;

To pay for international travel outside of Tajikistan, including travel to/from the United States;

To pay for speakers traveling from the United States;

To pay salaries and honorariums for alumni involved in the project;

To support organization’s expansion or acquisition of equipment;

To support infrastructural projects;

Projects with a computer based English translation.

 Alumni whose projects were supported in 2015-2016, are not eligible to apply.

 All project activities should start after April 30, 2017.

USG alumni must be registered on the Exchange Alumni website https://alumni.state.gov to participate in the 2017 Alumni Grants Program # 19.900. In order to be registered on Alumni website, please fill out the attached form and send it to: KobilovaS@state.gov

Application Submission:

Proposals must be received no later than February 11, 2017.  Proposals and SF form 424 attached separately should be submitted in English to:

U.S. Embassy, Public Affairs Section

109 A Ismoili Somoni Avenue, Dushanbe, Tajikistan

Теl.: (992 37) 229 2314

Email: alumnitajikistan@state.gov 

Grant application forms are available on our web site goo.gl/8xIL47 or can be requested by email. Please use the e-mail above for any questions.

#   #   #

БАРНОМАИ ГРАНТҲО БАРОИ ХАТМКУНАНДАГОНИ БАРНОМАҲОИ ҲУКУМАТИ ИМА БАРОИ СОЛИ 2017

Сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қабули дархостҳоро ба грантҳо барои хатмкардагони барномаҳои Ҳукумати ИМА барои соли 2017 эълон менамояд. Дар ин озмун метавонанд хатмкардагони барномаҳои табодул ва омӯзишӣ иштирок кунанд.

Мақсади ин барнома дастрас кардани грантҳо ба иштирокчиёни инфиродии барномаҳои Ҳукумати ИМА ва ё созмонҳое мебошад, ки дар ҳайати худ хатмкардаи барномаҳои Ҳукумати ИМА-ро доранд ва мехоҳанд барои рушди демократия ва ислоҳоти иқтисодӣ дар Тоҷикистон мусоидат намоянд. Мақсади барнома ҳамчунон иборат аз таъмин ва таъсиси шабакаҳои ҳамкорӣ барои хатмкардагон, мусоидат ба инкишофи касбии онҳо ва ҳамкоронашон, кумак дар амалӣ сохтан ва паҳн кардани донишҳои андӯхтаашон мебошад. Маблағи грант барои созмонҳо дар ҳаҷми на бештар аз $5000 ва барои фардҳои алоҳида на зиёда аз $3000-ро ташкил медиҳад.

Сафорати Амрико дар Душанбе пешниҳодҳоро дар мавзуъҳои зер қабул менамояд:

 • Дастгирии маъюбон;

 • Мубориза бар зидди ифротгароӣ;

 • Мушорикати маданӣ;

 • Ҳалли низоъ;

 • Дастрасӣ ба соҳаи маориф;

 • Огоҳии беҳдошти ҷаҳони;

 • Тавондмансозии занону духтарон;

 • Соҳибкорӣ ва ба кор ҷалб намудани ҷавонон;

 • Таъғирёбии иқлим ва ҳифзи муҳити зист;

 • Шомилсозии иҷтимоии аҳолии осебпазир.

Маблағҳо наметавонанд барои ҳадафҳои зерин истифода шаванд:

Дастгири намудани барномаҳое, ки аз ҷониби ашхос ё ташкилоте пешниҳод мешаванд, ки мутаалиқ ба анҷумани хатмкунандагони барномаҳои давлатии ИМА набошанд;

Дастгири намудани барномаҳое, ки ҳадафи сиёсӣ, фаъолиятҳои хайриявӣ / гуманитарӣ, ҷамъоварии маблағ, барномаҳои тиҷоратӣ ва барномаҳое, ки лоиҳаҳои равонро тақлид менамоянд;

Пардохт намудани роҳкирои сафар берун аз ҳудуди Тоҷикистон, аз ҷумла сафар ба/аз Иёлоти Муттаҳида;

Пардохт намудани пули роҳкиро барои нотиқон аз ИМА;

Пардохт намудани маош ва туҳфапулии хатмкунандагон дар доираи барнома;

Дастгири намудани рушди ташкилот ё хариди таҷҳизот;

Маблағгузории барномаҳои инфраструктуравӣ;

Лоиҳаҳое, ки тавасути тарҷумони компютерӣ тарҷума шудаанд, баҳогузорӣ намешаванд.

Хатмкунандагоне, ки лоиҳаҳояшон дар соли 2015-2016 маблағгузорӣ шудаанд, дар озмун иштирок карда наметавонанд.

Тамоми фаъолияти дархостҳо бояд баъд аз 30-уми апрели соли 2017 оғоз ёбад.

Барои иштирок дар барномаи грантҳо барои хатмкардагони барномаҳои Ҳукумати ИМА # 19.900 барои соли 2017, лозим аст, ки хатмкардагон дар сомонаи https://alumni.state.gov сабти ном карда бошанд. Барои сабти ном кардан, лутфан дархостномаро пур када, ба суроғаи зерин фиристед: KobilovaS@state.gov

Дархостҳо бояд на дертар аз 11-уми феврали соли 2017 пешниҳод карда шаванд. Ҳар лоиҳа бояд ҳадафи муайяну гурӯҳи мушаххаси баҳрабардорони лоиҳаро дошта бошад ва тавонад исбот кунад, ки довталаб метавонад ин ҳадафҳоро амалӣ созад. Лоиҳаҳо ва саволномаи SF-424 бояд ба забони англисӣ ба суроғаи зерин пешниҳод карда шаванд:

Шӯъбаи равобит бо ҷомеа, Сафорати ИМА дар Тоҷикистон

ш. Душанбе, Хиёбони И. Сомонӣ 109 А.

Тел.: (992 37) 229 2314

Суроғаи электронӣ: alumnitajikistan@state.gov

Дархостномаро метавонед аз Сафорати ИМА ва ё аз сомонаи goo.gl/8xIL47 дастрас кунед.  Барои саволҳои иловагӣ ба суроғаи электронии дар боло зикршуда муроҷиат намоед.

#   #   #

 

ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ АМЕРИКАНСКИХ ПРОГРАММ НА 2017 Г.

Посольство США объявляет о приеме заявок на гранты Программы поддержки демократии для выпускников американских программ на 2017 год. Заявки принимаются от выпускников всех обменных и тренинговых программ, финансируемых Правительством США.

Целью программы является выдача грантов выпускникам американских программ или организациям, членами которых они являются, для реализации деятельности, направленной на развитие демократии и экономических реформ в Таджикистане. Программа направлена на предоставление выпускникам возможностей для налаживания профессиональных связей; содействие профессиональному развитию выпускников и их коллег, а также оказание помощи выпускникам в распространении и внедрении знаний, полученных во время участия в программах по обмену. Сумма грантов не должна превышать $5,000 для организаций и $3,000 для частных лиц.

Посольство США в Душанбе принимает заявки по нижеследующим темам:

 • Расширение прав и возможностей людей с ограниченными возможностями;

 • Борьба с насильственным экстремизмом;

 • Гражданское участие в общественно-политических процессах;

 • Разрешение конфликтов;

 • Доступ к образованию;

 • Осведомленность граждан о глобальных вопросах здравоохранения;

 • Расширение прав и возможностей женщин и девушек;

 • Предпринимательство и занятость молодежи;

 • Изменение климата и охрана окружающей среды;

 • Социальная интеграция уязвимых групп населения.

В рамках Программы не финансируется следующая деятельность:

 • Проекты, запрашиваемые лицами, которые не являются выпускниками американских программ или организациями, не имеющими к ним отношения;

 • Проекты, направленные на пристрастную политическую деятельность, благотворительность и оказание гуманитарной помощи, кампании по сбору средств или ведение коммерческой деятельности и дублирующие уже существующие проекты;

 • Проекты для поездок, включая поездку в/из США;

 • Проекты на транспортные расходы специалистов из США;

 • Не оплачивает заработную плату или гонорары для выпускников американских программ;

 • Проекты направленные на материальное расширение или приобретения оборудования;

 • Инфраструктурные проекты.

 • Заявки, переведенные на английский язык при помощи компьютера, рассматриваться не будут.

Выпускники, чьи проекты были поддержаны в 2015-2016 годах, не могут участвовать в конкурсе.

Вся проектная деятельность должна быть начата после 30-го апреля 2017 года.

Для участия в грантовой Программе поддержки демократии для выпускников американских программ #19.900 на 2017 год, выпускникам необходимо зарегистрироваться на вебсайте https://alumni.state.gov

Чтобы зарегистрироваться на вебсайте выпускников, пожалуйста, заполните форму и отправьте на электронную почту: KobilovaS@state.gov

Подача проектных заявок:

Последний срок подачи проектных заявок 11 февраля 2017 года. Заявки и заполненная форма SF-424, которую можно найти в приложении, должны быть представлены на английском языке по адресу:

Посольство США в Таджикистане, Отдел по связям с общественностью

Проспект Исмоили Сомони 109 «А», г. Душанбе

Тел.: (992 37) 229 2314

Эл-почта: alumnitajikistan@state.gov

 

Форму заявки можно распечатать с веб-страницы: goo.gl/8xIL47, или запросить по эл-почте, указанной выше. За дополнительной информацией обращайтесь в Отдел по связям с общественностью Посольства США

#   #   #

Soro Marodalieva

Outreach Coordinator

Public Affairs, U.S. Embassy

109-A Ismoili Somoni Ave.

Dushanbe, 734019, Tajikistan

email: MarodalievaSZ@state.gov

web: www.tj.usembassy.gov

 

U.S. Embassy on Facebook.com

Реклама

About NGOYONC

Миссией организации является – содействие развитию общества путем повышения информированности, а также снижению уровня бедности среди населения Республики Таджикистан и устойчивого развития потенциала нации на национальном и региональном уровнях посредством анализа, прогнозирования, моделирования и консалтинга в экономическом, инвестиционном, технологическом, предпринимательском, информационном, образовательном, социальном, молодёжном и экологическом секторах для оказания содействия в устойчивом развитии. Свидетельство о регистрации №1206 от 16 октября 2009 года. Свидетельство о перерегистрации №1206 "А" от 09 декабря 2016 г.

Posted on 15/01/2017, in Announcement, Грантовые программы, Гранты, Объявления, Полезное для НПО, Grants. Bookmark the permalink. Оставьте комментарий.

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s